В предаването Сподели с мен си споделяме с Ваня Кънева магистър психолог, със специалност Позитивна психология. Член е на Българска асоциация по хипноза. Нейната практика е свързана с взаимоотношенията между хората и заобикалящата ги среда. В разговорът помежду ни обръщаме внимание на позитивната психология. Какво представлява и как се прилага в ежедневието ни. Съзидателното мислене, що е то? Как се формира съзидателен светоглед, за да живеем по-добре. Разбира се, използваме разговора ни, за да разберем и нещо повече за Ваня Кънева и пътят й до това, което е днес.