Община Асеновград организира богата тържествена програма, с която почита Деня на народнитите будители! За събитията, посветени на българските будители, разказва Даниела Костова, главен експерт в дирекция“ Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество“ в Община Асеновград.