130 години от построяването на сградата на днешната ПГ „Св.Патриарх Евтимий“ в Асеновград.