Ден на отворените врати бе организиран в Районен съд-Асеновград. За поредна година той бе свързан с провеждане на симулиран съдебен процес, в който се включиха ученици от града. Този път процесът бе не един, а два – с по –малки и с по-големи ученици. Вижте какви бяха обвиненията, присъдите и въобще как се представиха децата, подготвящи се за този ден повече от месец.