Какво се случва с проекта за водоснабдяване на 5 села край Асеновград, който бе поставен на пауза, заради мястото, в което бе изграден каптаж и което се оказа, че е в местност с археологическа стойност – подробна актуална информация по темата предостави кметът на Асеновград д-р Христо Грудев.