Истински кулинарни изкушения бяха представени и тази година на конкурса за най-вкусни и ефектно презентирани станимашки сармички.