Под формата на ожесточен спор и дори на моменти скандал, премина представянето на инвестиционното намерение на немска фирма за изграждане на ветропарк в землищата на селата Добростан и Орешец. Презентацията бе проведена в сградата на Община Асеновград.