Дихателни практики за поддържане на тяло, ум и емоции, чрез пранаяма – техника за удължаване на дъха и постигане на контрол върху жизнената енергия.