Иван Дуков –  директор на Исторически музей – Асеновград ни разказа, че по решение на ЮНЕСКО от 1984 година на 18-ти април се отбелязва Международният ден за опазване на културното наследство и в частност на т.н. паметници на културата. Седемте обекта, които влизат в списъка на културното наследство на Юнеско от България са Боянската църква, Ивановски скални църкви, Казанлъшката гробница, Мадарският конник, Старият град на Несебър, Рилският манастир и Свещарската гробница. Основната причина да има такъв акцент в Международния културен календар според Иван Дуков е,  „да се обърне внимание върху важността на културни исторически обекти, тъй като тяхното опасване е от съществено значение за предаване им на бъдните поколения и за съхраняване на посланията скрити и кодирани в повечето от тях.“

Иван Дуков сподели с нас още, че на този ден в музейния профил, от всяка точка на света,  който желае може да направи виртуална разходка  и да разгледа музейните експозиции в основната сграда на Исторически музей – Асеновград, Етнографската къща и старинното училище „Св.Георги“.

„В Асеновград си имаме паметници на културата от местно значение. Всички църкви в града, централната сграда на Историческия музей, Етнографската къща, Старинното училище са паметници на културата.  Асеновата крепост – емблемата на Асеновград е една от най-известните недвижими културни ценности. Имаме и други такива, не по-малко значими в исторически и археологически план като – Беланташ, крепостта“Воден“, селищните могили в нашия район.

Хубаво е в дни като днешния да се замислим затова, какво бихме могли да съхраним и предадем на бъдещите поколения от това, което ни е завещано от нашите деди“, каза още Иван Дуков.