Ученици от иновативното училище СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Асеновград взеха участие в интегриран урок. Той се проведе пред родители и гости. Темата на тазгодишният интегриран урок е „Из потайностите на древна Елада“. Урокът представлява комбинация от материали по шест предмета  – Бълг.език и литература, Английски език, Математика, История и цивилизации, Технологии и предприемачество и Изобразително изкуство. Децата, които взеха участие в урока са от иновативната паралелка  – пети „А“ клас. Той започна с часът по „Английски език“, в който учениците събраха виртуалната раница и тръгнаха на път.

Разходиха се през древна Атина, научиха частите на полиса, как са се обличали древните елади и кой какви права е имал. Видяха във виртуална разходка планината Олимп и вторият по височина връх на Балканите. В екипи по двама изработиха книжки за  Боговете на Олимп, научиха техните характеристики и митология. След което урокът продължи с изучаването на древногръдската техника – вазопис и прилагането и върху керемиди.  Интегрираният урок е различен и интересен, чрез използването на различни техники и комбинирането на информацията, те по-лесно усвояват материала и научават новите неща.