Еко уроците са част от инициатива на Община Асеновград и организация за оползотворяване на отпадъци. Те се провеждат съвместно със служители от отдел „Екология и околна среда“ към Общината всеки ден в различно асеновградско училище.  ОУ “Никола Вапцаров“ е част от училищата, които подкрепят кампанията за опазване на природата и рециклирането на материалите и днес бе домакин на поредния еко урок. Целта на самия урок е да насочи вниманието на децата към разделното събиране на отпадъци от опаковки и приноса, който може да имат към опазването на околната среда, ни разказа регионалния мениджър на фирмата партньор Виктория Гецова. На него присъстваха ученици от 3-ти и 4-ти клас от ОУ „Никола Вапцаров“. Под формата на игра, децата научиха какви са видовете отпадъци,  основните правила в разделното им събиране, какво означават различните цветове при контейнерите и защо трябва да ги събират отделно.  Също така се запознаха с процеса на рециклиране. Заниманията по един забавен начин обогатяват знанията на учениците, затвърждавайки наученото и научавайки ги как да го приложат в живота, за да дадат своя принос в опазването на природата чиста.