Община Асеновград информира своите жители, че ще се проведе тренировка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. Тренировката включва излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка. В тестта влиза и локалната система разположена в района на завод до кв. Запад. Системата се тества два пъти годишно – през април и октомври. Първата проверка ще се извърши на 3-ти април в 11:00 часа.