Два пъти в година – през първия работен ден на месеците април и октомври, се извършва тестване на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия, аварии, и въздушна опасност. Първият тест за тази година ще се проведе на 1-ви април в 11:00 часа. Той ще включва задействане на сирените, излъчване на гласови и звукови съобщение. Това се извършва редовно, за да се провери техническото състояние на националната система, както и длъжностните лица да придобият нужните умения, а населението да се обучи да разпознава сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства.