Помощта за отопление ще се повиши със 100 лв. Това обявиха от Министерството на труда и социалната политика. Средствата ще достигнат до 310 000 души.

За предстоящия зимен сезон помощта за отопление ще бъде повишена с 20 лв. месечно или за периода ноември 2022 – март 2023 г. с общо 100 лв. Това е една от мерките, които  Министерството на труда и социалната политика въведе за подкрепа на хората и семействата в условията на поскъпване на електроенергията. Така размерът на помощта за целия отоплителен сезон ще стане 623,55 лв., което е с близо 20% повече в сравнение с миналата зима.

Очаква се броят на хората и семействата с право на енергийни помощи да се увеличи от досегашните 261 000 на около 310 000. Средствата, необходими за повишението, ще бъдат 31 млн. лв.

Припомняме, че приемът на заявления за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон започна от 1 юли. Те ще могат да се подават до 31 октомври на място в дирекциите „Социално подпомагане“  по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни, чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт или с квалифициран електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор. От Дирекция „Социално подпомагане“- Асеновград съобщиха за ТВ САТ КОМ, че към настоящият момент в местната дирекция са подадени около 1600 заявления, от жители на общината са близо 1500, другите са от община Лъки.