В язовирите има достатъчно вода за питейни нужди и напояване. За това информират  от Министерството на околната среда и водите.

Въпреки продължителната суша в някои райони, за гарантиране на основните потребности на питейни нужди и напояване, в язовирите е осигурено достатъчно количество вода. Това сочат данните на Министерството на околната среда и водите. Министър Борислав Сандов уточнява, че не се очакват проблеми с питейните води в нито един среден и голям град, но все още има населени места, които са с воден режим или с големи проблеми по отношение качеството и количеството на питейната вода. По водопреносната мрежа, загубите в страната, са средно около 60%.

„Ние като министерство финансираме със стотици милиони лв. проекти за водоснабдяване, канализация и пречистване на води на българските общини и ВиК дружества, но не можем да ги контролираме, тъй като те са под шапката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) или съответните общини“, допълва министър Борислав Сандов.