Днес на много места по света се отбелязва Международният ден на труда. Началото на празника се свързва с международното социалистическо движение и работническите протести за защита на елементарни социални права, а също и за въвеждането на 8 – часов работен ден. В България неговото честване датира от 1939 г. и е свързано с т.н. „Имперски трудов ден“, честван по това време от Нацистка Германия. По -късно, по времето, когато България е управлявана от работническата класа на Народна република България, празникът придобива по-близка до първоначалния си облик насоченост и започва да се чества ежегодно, тъй като в социалистическите страни на честването му се отдава голямо значение. Сред 1989г. и падането на режима на Тодор Живков, този ден продължава да е официално почивен, но честванията вече не са в такъв мащаб, като преди тази дата.