Съгласно чл.118 от Закона за местните данъци и такси, всеки собственик на домашно куче трябва да го регистрира и всяка година да го пререгистрира. Последният ден от законовия период за тази административна процедура през тази година е 31-ви март. При придобиване на домашно куче след тази дата регистрацията трябва да се извърши в едномесечен срок от датата на придобиване на четириногия любимец.
Собствениците на общо 290 домашни кучета на територията на община Асеновград са спазили срока. Таксата за домашен любимец за 2024 година остава непроменена и е в размер на 18.00 лева. От всички 290 кучета, 7 са от населените места в общината, 41 са новорегистрирани, а за 242 е направена пререгистрация. На други 56 четириноги собствениците са представили решение от ТЕЛК, което ги освобождава от заплащане на такса. Още 23 кучета са записани като ловни, а едно като куче пазач на животновъден обект. Кастрираните домашни четириноги са общо 141. Общинската администрация на Асеновград уведомява, че предоставя възможност от още няколко дни на жителите на общината, които не са успели да регистрират домашните си кучета в горепосочения срок, да го направят.