продажби в интернет

Над 500 милиона лева от наложен платеж през изминалата 2021 г. са получили физически лица от продажба на стоки в Интернет. Пратките, които са изпратили, надвишават 7,4 млн. лева.

Данните са от куриерските фирми, подадени в НАП за лицата, извършващи продажби в интернет. Получените суми от наложен платеж, са отразени в попълнените годишни данъчни декларации.

Гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми при продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел, след това да бъдат препродадени.

От агенциата съветват преди да потвърдят попълнената декларация, потребителите да я прегледат внимателно и ако е необходимо, да я допълнят или коригират. Ако данъкоплатците установят вписани суми, които са получили от продажба на лична вещ или при връщане на стока, то те могат да ги изтрият, след което да подадат декларацията.

Тези физически лица, които извършват търговска дейност в интернет с цел печалба и не са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, са задължени да декларират доходите си от продажби в Приложение № 2 от годишната данъчна декларация, напомнят от НАП.