Близо 500 000 души са декларирали доходите си пред НАП до момента. Крайният срок за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е обявен за 30-ти април. Такива декларации подават лицата, получили през 2023 г. доходи от хонорари, земеделски стопани и лицата получили приходи от наем или от продажба на имущество.  В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. До края на месец април се подават и заявления за изплащане на данъчни облекчения за деца при самоосигуряващи се лица или в случаи, когато работодателя е отказал да съдейства. До 1-ви юли подават годишните си данъчни декларации само физическите лица, извършващи дейност като търговци и земеделски стопани, избрали да се облагат като Еднолични търговци.