Единият от работещите на трудов договор родители, който желае да се възползва от данъчните облекчения за деца или деца с увреждания трябва да подаде съответната декларация през работодателя си, до 31-ви декември 2023 г. Като в този случай, данъкът му ще бъде възстановен до края на месец януари 2024г. В случай, че единият от родителите е без доходи или в майчинство, това може да направи другият родител. Ако детето е с увреждане, се предоставя и копие на валидно решение от ТЕЛК/НЕЛК. Важно условие, за да получат данъчни облекчения родителите е,  да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. Ако пропуснете този срок, работодателят ви е отказал да съдейства или пък сте самоосигуряващ се, трябва в срок от 10-ти януари до 30-ти април 2024г.  да подадете към НАП, годишна данъчна декларация за доходите за физически лица. В този случай паричните суми ще бъдат възстановени след проверка от приходната агенция в срок от 1 месец след подаването на декларацията. Размерът на облекчението за придобити доходи през 2023 г. е същият като предходната година и зависи от броят на децата. Сумата за получаване за едно ненавършило пълнолетие дете е до 600 лв., за две – до 1200 лв., а за три и повече деца върнатата сума ще е в размер до 1800 лв. За отглеждане на едно дете с увреждания облекчението от годишната данъчна основа е в размер на 12 000 лв., като сумата за получаване отново ще е до 1 200 лева.