хора

Близо 9100 безработни ще започнат работа по регионални програми за заетост. Това обявиха от Министерството на труда и социалната политика.

Процедурата за подготовка на регионални програми за заетост за 2022 г. стартира Министерството на труда и социалната политика. Очаква се през тази година да бъдат разкрити общо 9150 работни места за безработни младежи, за хора над 50-годишна възраст, хора с увреждания, продължително безработни и такива с ниска квалификация. В програмите ще могат да се включат работодатели както от публичния, така и от частния сектор, ще може да се осигури работа и за хора, ползващи се от временна закрила. Заетостта на безработните ще се субсидира за пълен или непълен работен ден за период от 3 до 6 месеца.

Броят на хората, които ще започнат работа по регионалните програми е над 3 пъти по-голям в сравнение с миналата година. За финансиране на дейността са предвидени 48 млн. лв, а крайният срок за кандидатстване е 20 май.

Междувременно Дирекция „Бюро по труда“- Асеновград изнесе информация за актуалните свободни места през седмицата. Този път предложенията за работа са близо 170.