В два отделни дни Дирекция „Бюро по труда“ Асеновград ще проведе в Градската библиотека „Паисий Хилендарски“ срещи. Първият от тях – Ден на работодателя е свързан с предложение за работа по професия „Оператор, производствена линия“.  Той ще се състои на 12-ти март от 11:00 часа. Канят се всички търсещи работа лица да присъстват. По Националната програма за заетост на хората с увреждания се отпускат средства за осигуряване на достъп до действащи или разкриване на нови работни места за хора с трайни увреждания в трудостпособна възраст. По този повод на 14-ти март отново от 11:00 часа в Градската библиотека ще се проведе информационна среща за работодатели с представители на Агенцията за хора с увреждания. На нея ще бъдат разяснени условията за кандидатстване по програмата, както и други актуални предложения  по програма „Развитие на човешките ресурси“.