Улица „Георги Ковачев“ се намира в асеновградския кв. „Запад“, край място, което до преди години не бе застроено, намираше се в края на квартала и представляваше обрасла с трева и храсти площ. Сега вече тук кипи усилено застрояване, има жилищни постройки и разбира се тук се намира и Детска градина „Зорница“, филиал – кв. „Запад“. Градината бе открита през 2012 г. и тогава пътят, водещ към нея, бе само един, като самата улица бе без изход. До този момент тази улица – „Георги Ковачев“, бе черен път, труднопроходим през зимата. Към днешна дата тя вече е асфалтирана, с цел подобряване на инфраструктурата в района. От Община Асеновград заявиха, че за облагородяването на улицата са вложени близо 100 хил. лв., като средствата са осигурени от общинския бюджет. Извършено е трасиране, изкопи, поставяне на бетонови бордюри и тротоарни плочки, фугиране, полагане на трошено-каменна настилка, а след това и на асфалтова смес, за да може улицата да придобие съвсем нов вид. Има нещо обаче което се забелязва още на пръв поглед – тротоарите не са по цялото протежение на обновената част от улицата, а са по-скоро единствено пред къщите.

Така те изглеждат недовършени, което споделиха с нас и живеещи на самата улица. Те не са наясно и дали това е последният пласт асфалт или следва да бъде положен такъв. Зададохме тези въпроси на общинската администрация, откъдето ни бе отговорено, че действително по този път ще има довършителни дейности, визирайки тротоарите. Причината, те да бъдат оставени в този вид, е, че там предстоят строежи и тепърва се очаква да влиза тежка техника. Що се отнася до асфалта – това е последният пласт и друг не се предвижда да бъде полаган.