Българският червен кръст отбелязва своя рожден ден именно на 25 октомври – датата, на която през 1878-ма е основано първото дружество в България. Днес БЧК навършва 145 години от своето създаване. Доброволческата организация се ръководи от основните принципи: неутралност, хуманност, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност. Организацията има свои структури във всички регионални центрове. Същевременно си взаимодейства и с редица международни хуманитарни организации. Посредством програми за обучение и дейности в полза на обществото допринася за облекчаване и предотвратяване на страданието във всичките му форми, закриля здравето и живота и осигурява уважение към човешката личност. Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации. Плакет за благодарност и всеодайна работа получиха и членове от екипа на Исторически музей- Асеновград, които се занимават с хуманитарни дейности и са  част от Общинската организация на БЧК – Асеновград.