снимката е илюстративна
снимката е илюстративна

3 000 лв. санкция за община Асеновград по клауза от Закона за управление на отпадъците, наложи асеновградския Районен съд. В решението на съда се посочва, че в началото на февруари 2019 г. РИОСВ–Пловдив е извършило проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания по речните легла на територията на Общината.

При проверка в землището на село Тополово инспекцията е установила, че в отводнителен канал язовир „Тополово 2, в местността „Чолак могила“ се е образувало огромно сметище с битови отпадъци. Било е отправено е предписание да се почисти и да се предприемат действия за недопускане на повторно замърсяване.

Проверка е направена и в село Леново, където срещу гробищния парк, по ската на „Сухото дере“ и около бившето селско сметище е имало нерегламентирано сметище с битови отпадъци. Същата е била ситуацията и под моста на река Леновска, в централната част на селото, от двете страни по дигите на реката, както и на главния път към село Поройна, под моста на селскоти дере в края на селото. Сметище е било образувано и край извори №12 и №16 за топла и минерална вода, зад каптажа и около него, по ската на дерето.

Кметовете на Тополово и Леново са изискали осигуряване на подходящи машини, с които да се извърши почистването на споменатите сметища. Кметът на Асеновград от своя страна е изискал от сметопочистващата фирма „КМД” да почисти замърсяванията.

След изтичане  на крайния срок за изпълнение на предписанията, инспектори от РИОСВ-Пловдив са извършили повторна проверка, която е  установила, че районът е почистен само частично. В отговор на забележката, от Общината са представили кантарни бележки от ОП “ТДБСО“-Асеновград за извозване на отпадъци от село с общо количество близо 68 000 тона. Поради лошите метеорологични условия обаче извозването е преустановено временно и е дадено уверение, че то ще продължи до пълното почистване на района.

В село Леново обаче замърсените места са били чисти. Поставени са били и табели, забраняващи изхвърлянето на отпадъци.

Тъй като незаконните сметища са били в големи размери и отпадъците затлачват реките и създават опасност от преливане и наводнение, съдът е преценил, че има нарушение на Закон за управление на отпадъците и е наложил глоба от 3000 лв.. Предвид това, че се касае за първо нарушение, а частичното почистване в Тополово е било такова заради лошото време, съдът е наложил минималния размер глоба, предвидена от закона.

Община Асеновград обжалва решението с молба размерът на санкцията да бъде намален на 1 400 лева. Съдът обаче прецени, че искането е неоснователно.