Изплащането на еднократната финансова помощ за отопление от 300 лв. започва от днес и ще продължи до 23 декември. С нея държавата ще подпомогне около 50 000 семейства, които до момента не са получавали средства за отопление, но имат нужда от такива.

Новата помощ за отопление няма да се предоставя на хора, които за този отоплителен сезон вече са получили целева помощ за отопление от 623,55 лв. или еднократна финансова подкрепа за отопление за компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците от 400 лв. Тя не е предвидена и за семейства, получили еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнала потребност тази година.
Помощта от 300 лв. в случая е за родители или осиновители, отглеждащи деца с трайни увреждания и получаващи месечни помощи; за семейства, които получават месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител. Тези средства за отопление ще получат още ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, подпомагани от Агенцията за социално подпомагане. Подкрепата е и за хора с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ. Пострадали от пожари, наводнения и други природни бедствия през 2022 г., на които е отпусната еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, също ще са сред помогнатите. Самата помощ ще се изплаща по начина, по който хората са избрали да получават останалите социални плащания от държавата. Важно уточнение е, че за да се получи помощта, не е необходимо да се подава заявление. Средствата ще се изплащат служебно въз основа на списък, утвърден от директора на съответната дирекция „Социално подпомагане“. Така близо 500 души в асеновградско ще получат по 300 лв. за отопление. А от асеновградската дирекция уточняват, че от днес се изплаща и помощта от 400 лв. Тези, които са избрали да получат сумата чрез пощенските станции, следва да ги посетят също до 23-ти декември.