Според Закона за местното самоуправление и местната администрация, Правилника на Общински съвет-Асеновград и Наредбата за символите и отличията на Общината, предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин“ се приемат от Общинския съвет при тайно гласуване с мнозинство повече от половината общински съветници. Преди да се пристъпи към това гласуване днес, първо бе избрана комисията, която да ръководи избора и която бе същата като тази, която отговаряше и при избора на председателя на Общинския съвет. След това дойде ред и на гласуването от страна на съветниците. Те направиха своя избор в тайната стаичка и пуснаха пликовете в прозрачната урна. Съветниците имаха правото да подкрепят както само един от предложените за почетен гражданин личности, така и всичките трима в случая. И последният вот бе предаден и урната бе прибрана, за да бъдат преброени гласовете. Малко след това, председателят на комисията Ангел Димитров обяви резултата:

За почетен гражданин на Асеновград е избрана проф. Илза Пъжева, а също така и подп. Валентин Терзиев и Христо Андонов, които получават званието посмъртно.

проф. Илза Пъжева
подп. Валентин Терзиев
Христо Андонов

Церемонията „Почетен гражданин на Асеновград“ ще се проведе навръх празника на града, на 26-ти май, неделя, от 10:45 ч. на сцената на площада. Повече за личностите, избрани да получат почетния знак на община Асеновград през 2024 г., може да научите тук:

Три са тазгодишните предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на Асеновград“

А освен избора на почетните граждани, Дневният ред на майското заседание на местния парламент отне близо 6 часа. Точките бяха малко повече от 30, но допълнителните питания и разисквания превърнаха заседанието в най-дългото от началото на годината.