Велоалеята в града бе изградена и пусната в експлоатация през 2022 г. Година по-късно, през месец ноември, екип на ТВ САТ КОМ засне кадри, на които се виждат участъци от велоалеята, които са с напукана настилка. Отправихме запитване към Общинска администрация дали са уведомени за проблема и ако да, какви мерки ще предприемат. Към днешна дата отговорът, който получихме е следният: „Извършена е проверка на място. Обектът има гаранционен срок, съгласно сключения договор. Фирмата изпълнител е длъжна за собствена сметка да отстрани констатираните дефекти. Предстои извършване и на съвместна проверка за оформянето на необходимата документация, съгласно гаранционния срок в договора и Наредба №2 от 2003 г., указваща правилата за въвеждане на обектите в експлоатация и минималните гаранционни срокове.“ Освен велоалеята в репортажа беше показан и рушашият се подлез през която тя преминава. Община Асеновград също е провела кореспонденция с Агенция „Пътна инфраструктура“, чието задължение е да поддържа съоръжението в техническа изправност. Както на нас, така и на тях е отговорено, че предстои проектиране за основен ремонт както на моста, така и на подлеза към него. ТВ САТ КОМ ще продължи да следи развитието и по двата случая.