Да се отдават под наем общински спортни обекти за срок до 30 години при определени условия, както и предоставянето на такива без търг и за безвъзмездно ползване до 10 години, след решение на ОбС. Новата Наредба за условията и реда за използването на спортните обекти е качена за обсъждане на сайта на Община Асеновград https://www.asenovgrad.bg/bg/normativni-aktove/dokladna-zapiska-otnosno-priemane-na-naredba-za-usloviyata-i-reda-za-izpolzvaneto-na-sportni-obekti-sobstvenost-na-obshtina-asenovgrad

Отдаването на спортни обекти в по-дългосрочен план е възможен с приемането на новия Закон за физическото възпитание и спорта, приет януари т.г.. Така всеки спортен клуб, който стопанисва подобен обект, би могъл и би имал стимул да направи и необходимите дългосрочни инвестиции в него.