Началото ще бъде поставено със създаването на нова наредба.

Заместник-кметът на Асеновград инженер Стоян Димитров се срещна с инициативен комитет и представители на „Дай лапа“ от града. Той изслуша хората и прие присърце техните идеи, като обеща да им съдейства доколкото е възможно. Темата на работната среща бе справянето с проблема с бездомните кучета в Асеновград.

Първото, което ще предприеме общината, е създаване на изцяло нова наредба, касаеща регистрация на домашните животни и намаляване популацията на безстопанствените четириноги. Документът ще бъде подложен на обществено обсъждане и дискутиран и съответно – приет на заседание на Общинския съвет в града. Новата наредба ще бъде съгласувана с представители на сдружението и синхронизирана с действащото законодателство, като се обърне особено внимание на регистрационния режим. Обмисля се една от клаузите на наредбата да бъде свързана с кастрацията на домашни любимци. Стопаните, чиито кучета са кастрирани, ще бъдат освободени от плащане или с по-нисък данък за домашното животно.

„В срок от няколко месеца ще съумеем да изготвим проект за новата наредба и да я входираме за разглеждане и гласуване на заседание на Общинския съвет в Асеновград“, уточни заместник-кметът инженер Стоян Димитров. Той и представителите на „Дай лапа“ обещаха, че ще бъде проведена втора среща, в която да бъдат посочени конкретни предложения от двете страни и да се обобщи кои от идеите могат да бъдат реализирани по-бързо и кои на по-късен етап. Относно изграждането на междуобщински приют, трудността идва от факта, че общини нямат право да кандидатстват за финансиране на подобни проекти.

Следващата стъпка е създаване на контролен орган, който да следи за спазване клаузите на наредбата. В работата на контролиращите ще бъдат заложени права, според действащото законодателство на Република България, чрез които те ще имат право да проверяват и изискват от стопаните на домашни кучета техните документи за притежание на животното, паспорт, регистрация. Защото една от основните причини за нарастване популацията на бездомните кучета из улиците на Асеновград са предимно изоставени от стопаните си четириноги.

Друго, с което се ангажираха заместник-кметът Димитров и представителите на „Дай лапа“, е да се намери ветеринарен лекар за извършване на кастрации на животни в Асеновград. Идеята е той да бъде мобилен, да откликва почти веднага при нужда и да се спестят разходи за пътуване до Пловдив. След това, ще се помисли и за общинско помещение, което да бъде регистрирано и да отговаря на изискванията на държавните институции, където ще се осъществява кастрацията на безстопанствените животни.

Тепърва община Асеновград ще реализира и регистър на бездомните кучета, като ще актуализира и този, за домашните четириноги. Това може да се случи обаче едва след влизане в сила на новата наредба – най-рано напролет. Припомняме, че и по този въпрос са предприети първите стъпки – проведена е среща между кмета на Асеновград доктор Христо Грудев и кметовете на съседни общини за построяване на междуобщински кучешки приют, като всички са единодушни, че подобно звено може да стане реалност. Изисква се малко повече време. Идеята е междуобщинският приют за безстопанствени кучета да бъде изграден на база Депото за твърди битови отпадъци, в управлението на което участват общините Асеновград, Садово, Лъки, Първомай и Куклен.