По заповед на кмета на град Куклен Мария Белчева в края на изминалата вече 2022 година се проведе преброяване на бездомните кучета на територията на общината. Акцията е свързана с изпълнение на Наредба за прилагане на Националната Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност. В малките населени места от община Куклен преброяването на безстопанствените кучета е извършено от кметските наместници. Използвана е методика за преброяване, която е описана в „ Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Куклен“. Основният критерий, който се прилага е общата дължина на пътната мрежа в километри на територията на общината. Дължитата е 95.7 километра. По време на самото преброяване, всеки екип обикаля улиците на населеното място и отчита броя на забелязаните животни. Общият брой на безстопанствените кучета е определен чрез формулата на просто линейно уравнение. Отчетените данни от преброяването показват, че на територията на град Куклен са забелязани осем безстопанствени кучета, три бели с кафяви петна, три черни с кафяви петна и две кафяви. По полов признак се разделят на 4 женски и 4 мъжки на 3-4 годишна възраст, от които 6 са без марки, а само две кучета имат марки. Всички животни са в задоволително здравословно състояние. В с. Гълъбово описаните кучета са три мъжки, две кафяви и едно бяло с черни петна, седем и пет годишни в задоволително здравословно състояние, без ушни марки. В село Цар Колоян са отчетени две кафяви кучета на 4 години, мъжко и женско в задоволително здраве, които не са маркирани. В село Добралък също има две безстопанствени кучета, женски с кафява козина на седем и три години, които нямат ушни марки и са в задоволително здраве. В селата Руен и Яврово не са отчетени бездомни кучета. На база получените резултати става ясно, че броят на преброените безстопанствени кучета на територията на цялата община Куклен е 15.