Проектът стартира на 3-ти януари 2023 г. и бе с краен срок 3-ти март 2024г. Припомняме ,че той вече бе удължен веднъж до 3-ти юни 2024г. Община Асеновград обяви, че кметът на града д-р Христо Грудев е сключил ново допълнително споразумение към административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по процедура „ГРИЖА В ДОМА” с Управляващия орган на Програма “Развитие на човешките ресурси“, с което дейностите по проекта се удължават с още 3 месеца. Новият краен срок става 3-ти септември 2024г. Към настоящият момент в Община Асеновград потребителите на услугата са 412 лица, а  назначеният персонал наброява 121 души. Общата стойност на проекта  се увеличава на почти 2 500 000 лева, като финансирането се осъществява от Европейския съюз и Европейския социален фонд +. Припомняме, че целта на проекта е да осигури подкрепа в домашни условия на лица с увреждания и възрастни хора, с невъзможност за самообслужване. На потребителите се осигуряват почасови мобилни здравно-социални услуги, доставка на хранителни продукти, лекарства и стоки от първа  необходимост, както и заплащане на битови сметки.