В общината този месец са постъпили 7 молби за участие в търг за търговски обекти, намиращи се на територията на общинския пазар в Асеновград, съобщават от местната власт. Предназначението на обектите, към която е заявен интерес, е за търговия на дребно, а търговците, които ще станат наематели, са длъжни да плащат наемните такси от 15-то до 25-то число на текущия месец. Общинският съвет взима решение, което определя наемната цена, като възлага сключването на договора на кмета на общината. Срокът на договора, който сключват двете страни, е 5 години, уточняват от управата на общината.

След неотдавна проведено проучване от екип на ТВ САТ КОМ сред наематели на територията на общинския пазар, ремонтните дейности, свързани с водния цикъл в района на пазара, са причина за намаления потока от хора към него. Те споменават като причина за намалелия брой клиенти – липсата на места за спиране, цената на платения паркинг, високите наеми на пазара, както и безработицата като цяло, заради която броят на хората с добра покупателна способност в града намалява.