19 са населените места в община Асеновград, обслужвани от фирма ДЗЗД „КОРП-КО”, която има сключен договор с общината за сметосъбиране и сметоизвозване в тези села, веднъж в месеца. За месец януари 5 от тях не са били обслужени по договор и има просрочени ангажименти от страна на фирмата към тях. Това съобщи кметът на общината д-р Емил Караиванов.

„Селата с непочистени за повече от месец отпадъци са: Златовръх, Стоево, Новаково, Патриарх Евтимиево и Червен. За една част от тях имаше изрично входирани искания от кметовете на населените места това сметоизвозване да бъде извършено по-късно, тъй като районите са трудно достъпни и заради тежката зимна обстановка. Изрично е заявено, че по тази причина не желаят да бъдат обслужвани по графика, а дейността да се извърши при първа възможност след нормализиране на достъпа. Изисканата от  мен справка потвърждава, че към месец февруари графикът по сметоизвозването се изпълнява без нарушения.“, каза Караиванов.

„За неизвършените през януари курсове по селата, плащане съответно не е направено, т.е. по план сметка „Чистота” има икономии, каза още кметът. В списъка с необслужените села не сме включили други 7 високопланински села, които нямат по договор ежемесечно извозване на отпадъците.”