Община Асеновград

За 23-ти май е планирано 51-то Редовно заседание на Общински съвет-Асеновград. Първоначално предоставеният Дневен ред включва 40 точки, които общинските съветници следва да подложат на гласуване, плюс предложението, относно удостояване със званието „Почетен гражданин на Асеновград”. Малко по-късно от местния парламент уведомиха, че към дневния ред на майската сесия ще бъде включена още една допълнителна докладна-записка към Постоянната комисия по Образование и култура. Тя се отнася до приемане на решение за побратимяване на Асеновград с турския град Коджаели. Целта е сътрудничество в социални, културни и други области на дейност между двата града, се казва в докладната, а в самото предложение за побратимяване от турския град се споменава още, че съществуват силни родствени връзки между живеещи в двете населени места, както и че градовете имат обща история. Към момента Асеновград е побратимен с 8 чужди градове, намиращи се в Индонезия, Сърбия, Турция, Северна Македония, Русия и Гърция. Няма ограничения на броя на градовете, с които Асеновград може да се побратимява. Коджаели е важен индустриален и туристически център в Турция и е с население над 2 млн. души.
Сред останалите предложения, които общинските съветници следва да гласуват и които обикновено преминават без обсъждания, са отдаване под наем на имоти, продажба на общински жилища и други поземлени имоти, промяна предназначението на земеделска земя. Има предложение за промяна размера на средствата за един храноден в детските градини. От 1-ви юни цената за изхранване на едно дете е предложено да се повиши на 5 лева. Съветниците ще гласуват и дали „Центърът за ранно детско развитие“ в Асеновград да се трансформира в нова социална услуга „Общностен център за деца и семейства“, считано от 1-ви юли. Настоящият център бе реализиран по проект, който приключва в края на юни. Новата услуга ще е за деца до 7 години, потребителите й ще са не повече 50 и тя ще се финансира изцяло от държавата.
Предложения за отпускане на еднократна социална помощ на 8 жители на община Асеновград ще бъдат разгледани по време на майското заседание, две от точките са в подкрепа на Анита и Рамадан, за лечението на които в Асеновград и не само се провеждат мащабни благотворителни кампании.