Въпросът с избор на представител на община Куклен в Местната инициативна група, която е между Куклен и Асеновград, отново ще бъде разискван от Общинския съвет на съседната община – този път на извънредна сесия утре. На последното заседание на местния парламент кметът на Общината Мария Белчева оттегли точката с мотив, че много хора й са се обадили и имат желание да се проведе този избор публично. За утре /02.03.2017 г. от 17 часа/ е насрочена извънредната сесия на кукленските общински съветници, когато именно трябва да бъде решен въпросът с даването на съгласие Община Куклен да участва в учредяването на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група” и да бъде определен представител в органите на Сдружението. Как ще протекат дебатите по казуса и на кого Общинския съвет на Куклен ще гласува своето доверие ще ви информираме допълнително.