Нормативните промени и разширяването на обхвата на програмата ще позволи 327 000 хора и семейства от цялата страна, да се възползват от помощта. Размерът на помощта за отопление за целият предстоящ зимен сезон от 1-ви ноември 2023 г. до 31-ви март 2024 г. ще бъде близо 550 лева, като за един месец сумата е около 110 лева.  Право на целева помощ за отопление имат хората и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление. Според новите промени, безработните в трудоспособна възраст задължително трябва да са се регистрирали в бюрото по труда най-малко 3 месеца преди подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения. Увеличението на пенсиите от 1-ви юли с 12% няма да лиши пенсионерите от помощи за отопление.  Със заповед на министърът на труда и социалната политика бе въведен корекционен коефициент, благодарение на който при преценка на достъпа до подкрепа доходът от пенсии ще бъде намаляван с 12%, с колкото е осъвременяването им. Приемът на документи в дирекциите „Социално подпомагане“ започна на 1-ви юли и ще продължи до 31-ви октомври 2023 г. До този момент в дирекцията в Асеновград са приети над 1200 заявления, коментира Райна Кръстева – временно изпълняващ длъжността директор.