Продължава благотворителната инициатива за събирането на средства необходими за операцията на Рамадан. Сумата за нея, първоначално бе в размер на 100 000 лева, но след проведени изследвания в Истанбул, тя бе намалена на 80 000 лева. До този момент събраните средства са малко над 50 000 лева. Датата за операцията, от която се очаква Рамадан да оздравее напълно е планувана за 11-ти септември 2023г. Дотогава е необходимо да се набере и останалата сума от 25 000 лева.  За целта на много места в града отново са разположени кутии за събиране на средства. Повече информация за локациите им, може да откриете на фейсбук страницата на Общински младежки съвет – Асеновград. Всеки, който желае да помогне може да го направи и на разкритата за това банкова сметка:

Титуляр: РАМАДАН РАЗВАН ШАБАН

IBAN: BG55 FINV 91501317647136

BIC: FINVBGSF

БАНКА: Първа инвестиционна банка“ АД, клон Асеновград