Големият брой нерегламентирани сметища край и дори в самия Асеновград не са от вчера. В началото на зимния сезон обаче тези места се препълват с изхвърлени ненужни автомобилни гуми. При разходка само за няколко минути в различни точки на Асеновград днес се натъкнахме на доста сметища, в които действително преобладават гуми от различни МПС-та. Намираме такива на Околовръстния път, малко след Общинския пазар – място, което регулярно се почиства, но в същото време не остава без изхвърлени най-различни отпадъци. Подобно е положението и в района зад военното поделение в града, както и на още няколко места, добре познати като превърнали се  в стационарни нерегламентирани сметища. Проблемът при изхвърлянето на автомобилни гуми е комплексен и може да се каже, че те са изключително опасни за околната среда. Не са редки случаите когато на подобни места гумите се палят, с цел да се извадят металните части от тях.

Хората обаче нямат голям избор при смяна на гумите на своя автомобил какво да правят с тях, ако не ги оставят на самото място, където са закупили и поставили новите такива. По принцип на Депото за битови отпадъци в Асеновград не е позволено да се предава и съответно да се приема такъв вид отпадък. Сметопочистващата фирма обаче все пак извозва гумите, оставени покрай контейнерите за смет, след това те се отделят и се предават за преработка за повторно рециклиране. Самото Депо има сключени договори за това. Колкото до строителните материали обаче трябва да припомним, че тук има площадка точно за такива, както и за едрогабаритни отпадъци, и всеки гражданин има право да предава до 100 кг. такива в рамките на един ден вместо той да „краси“ околностите на Асеновград.