Още през месец февруари от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив информираха, че до общинските кметове са изпратени предписания от директора на екоинспекцията за установяване на замърсени с отпадъци терени и организиране на почистването им. Това почистване бе разпоредено да бъде извършено до края на месец март, което означава, че поставеният срок изтече вчера. Ето защо от РИОСВ – Пловдив заявяват, че от началото на следващата седмица техни екипи тръгват на проверки по всички населени места от седемнадесетте общини, чиято територия е в правомощията им. „Създаден е график как това да се случи по най-ефективния начин”, казват от регионалната инспекция, като добавят, че „Срещу кметовете, непредприели мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуването, събирането, съхраняването, транспортирането и третирането на отпадъци, ще бъдат предприети предвидените в Закона за управление на отпадъците административнонаказателни действия и ще бъдат наложени санкции“. Тези действия са в подкрепа на националната кампания на Министерството на околната среда и водите под мотото „Да сложим точка на замърсяването“, добавят от РИОСВ.

Неведнъж сме Ви показвали организирани почиствания на нерегламентирани сметища на територията на община Асеновград. За съжаление сме заснемали и как само няколко дни по-късно на същото разчистено място отново се виждат изхвърлени отпадъци. Надяваме се, че асеновградска Община няма да бъде сред санкционираните от екоинспекторите по това направление и освен кметствата, жителите на общината също ще се стремят да спазват разпоредбите и да не извършват действия, водещи до образуване на незаконни сметища.