На 14 септември, в събота, ще се проведе националната кампания „Да изчистим България заедно”, в която Община Асеновград също ще се включи. Организирани са дежурни екипи, които да осъществяват дейностите, контрол по сметоизвозването и ще оказват съдействие на гражданите при необходимост.
Желаещите да се включат в повсеместното почистване могат да получат осигурените за кампанията чували и ръкавици  от  сградата на Общината, ет. 4, стая 414. Необходимо е гражданите, които ще почистват на групи, да подадат информация на телефон 0331/2 02 70 или 0884 660 523, за да се организира извозването на събраните от тях отпадъци.
Във връзка с кампанията Община Асеновград е осигурила необходимата техника – фадрома и самосвал. Строителни отпадъци тази година в кампанията няма да се приемат от регионалните депа.
В съботния ден за информация и съдействие ще има дежурен екип от дейност „Екология” на Общината. Телефони за връзка в деня на почистването – 0882 059 426, 0884 660 523, 0884660252.
Организаторите на събитието призовават гражданите да се включат в кампанията като почистят пред своите домове, междублокови пространства, близки зелени площи и градинки, за да бъде чисто и приятно за всички.