Тази събота, 15 септември, ще се проведе националната кампания „Да
изчистим България заедно”. Както всяка година Община Асеновград ще се включи в събитието – организирани са дежурни екипи, които да осъществяват дейностите, контрол по сметоизвозването и ще оказват съдействие на гражданите при необходимост.
Осигурени са чували и ръкавици за желаещите да се включат. Достатъчно е да дойдат на място в сградата на Общината ет. 4, стая 414. Необходимо е гражданите, които ще почистват на групи, да подадат информация на телефон 0331/2 02 70 или 0884 660 523, за да се организира извозването на събраните от тях отпадъци.
Във връзка с кампанията Община Асеновград е осигурила необходимата
техника фадрома и самосвал. В гъстонаселените квартали ще бъдат поставени контейнери тип „лодка” за строителни и едрогабаритни отпадъци:

Кв. Запад” – на ул. „Лозница”
Кв. „Баделема” – до трафопоста при бл. № 17
Кв. „Изток” – до бл. № 4
В съботния ден /15.09./ за информация и съдействие ще има дежурен екип от дейност „Екология” на Общината.

Телефони за връзка в деня на почистването –
0882 059 426, 0884 660 523, 0877 258 013 и 0884 312 004.
Организаторите на събитието призовават гражданите да се включат в
кампанията като почистят пред своите домове, междублокови пространства, близки зелени площи и градинки, за да бъде чисто и приятно за всички.