Общо 109 са изборните секции в община Асеновград. От имащите право на глас 57 528, към 16.00 часа, за Народно събрание са гласували 11 050 лица, което в проценти е 19.21% . Данните за избора на Европейски парламент показват, че към 16.00 часа от общо 53 256 имащи право на глас, своя вот са дали 10 864, което в проценти е 20.40%.
Сравнително ниска е избирателната активност и в Куклен, където жителите на общината гласуват в общо 14 избирателни секции. Към 16.00 часа избирателната активност там е 15.65%, което означава, че от имащите право на глас 6 262, за Народно събрание са гласували 980 лица. Данните за избора на Европейски парламент са приблизително същите, гласували са 954 от имащите право на глас, което в проценти е 15.23% .
За област Пловдив, където се гласува в общо 542 секции, данните показват, че имащите право да избират Народни представители са 288 990 човека, от тях са гласували 47 493, което в проценти 16.43% , отчетени към 16.00часа.
Избирателната активност при избора на Европейски парламент е 16.17%, което означава, че от общо имащите право на избор 279 974, са гласували 45 273 лица.