Жители на селата Горнослав, Червен, Долнослав, Стоево, Леново и Искра отново се събраха днес на главен път Асеновград – Кърджали, в края на с. Червен, на разклона за с. Горнослав. Причината е пореден протест с искане за спиране на инвестиционното намерение за „Концесия за добив на мрамор и мраморна баластра Вратицата“, в землището на село Добростан“ и отмяна на концесията за кариера в землището на с. Горнослав. Точно в 12.00 часа хората блокираха пътя за 30 минути. Протестът бе подкрепен от представители на неправителствени организации. Пристигнаха и членове на политически партии. „Да спасим водата на 6 села, да запазим водата в язовирите!“, апелираха хората. Протестът продължи един час.
„ Ние сме запазили уникален пастурален ланшафт на Западни Родопи и тук ще бъдат направени три дупки в рамките на два-три километра с обща площ 270 декара..“, каза по време на протеста Христо Николов от екологичното сдружение „ Зелени Балкани“. По негови думи, стойността на този уникален пастурален ланшафт ще падне, от там и стойността на имотите, ако в района има кариера. Нарушаването на ланшафта е грубо погазване на Европейската конвенция за ланшафта. Районът е карстов и многобройните взривове ще го компрометират и водата може да спре или да изтече в друго направление, каза още Николов.


Жителите на шестте села се притесняват, че въздуха и водата в региона ще бъдат замърсени. Тяхна цел е да запазят горнославския извор „Свети Георги“, който осигурява вода за хилади хора. Те искат да бъде проведен местен референдум по казуса, за целта бе стартирана подписка. Също така против концесиите са входирани жалби в Апелативния съд на България и редица други институции. Жителите не искат да чуват гърмежите от кариерата, а песните на птиците, не искат да дишат прах, а чист въздух. По време на протеста бе планирано символично погребение на водата. За целта бе приготвен некролог, който да бъде погребан. Вместо това обаче бе засадено дърво.