Една от допълнителните точки, която бе добавена към дневния ред на 48-то Редовно заседание на Общински съвет-Асеновград, бе по предложение на председателя на комисията по здравеопазване д-р Георги Хаджиламбрев, отнасящо се до отпускане на средства за пострадалите от земетресенията в Турция. Предложението бе средствата да са в размер на 10 хил.лв. Преди то да бъде подложено на гласуване Ферди Кадир от ДПС предложи сумата да бъде 20 хил.лв., като тя бъде разпределена по равно съответно за пострадалите в Турция и в Сирия.

Така общинските съветници с единодушие решиха да бъде отпусната финансова подкрепа за семействата на пострадалите и загиналите от земетресението на 6-ти февруари със сумата от 20 хил.лв. , като 10 хил. лв. са предназначени за Турция и останалите 10 хил.лв. за Сирия. Сумите трябва да бъдат преведени по откритата от БЧК сметка в лв. , като се отпускат от дейност „Общинска администрация“, параграф „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“. Допуска се и предварително изпълнение на настоящото решение.