Във връзка с решението на Министерски съвет да приеме актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в България, се налага да настъпят някои промени. Телевизия ТВ САТ КОМ  е задължена да освободи честотите използвани за цифрова телевизия над 700Mhz. Това ще доведе до цялостна пренастройка на оборудването от наша страна и съответно на вашите телевизионни приемници. Пренастройването на всички засегнати цифрови програми ще се извърши в периода от 15-ти юли /понеделник/ до 19 –ти юли /петък/. Тези от вас, които използват услугата цифрова телевизия директно на телевизионен приемник е нужно да пресканират телевизонните си програми, за да им се обновят списъците с тях. Абонатите с цифрови приемници ще бъдат обновени автоматично. За всякакви въпроси относно настоящата промяна може да се обръщате към обслужващите ви офиси, както и на телефони 070042244.