Днес в лекционната зала на Градската библиотека се проведе заключителната пресконференция по проект „Партньори за адаптация към климатичните промени“. На нея бяха представени дейностите, които е изпълнила Община Асеновград по проект BGENVIRONMENT-4.003-0013 „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, а именно изграждането на две фотоволтаични системи в МБАЛ Асеновград и в Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград. „От началото на експлоатацията им през месец август 2023 г., двете фотоволтаични инсталации са произвели общо 28,36 Mwh електроенергия и същевременно са спестили разходи за електроенергия за 26 370 лв. Спестените емисии CO2 са 22.49 тона, което се равнява на въглеродните емисии от изгарянето на 8,64 т. въглища.“, разказа младши експерт в община Асеновград – Весела Малинова. На събитието бе казано още, че Община Асеновград си е поставила за цел да стане въглеродно неутрална до 2050 година. Чрез изпълнението на двата проекта тя се доближава до постигането на заложените цели.  „Чрез изграждането на фотоволтаичните централи на болницата и библиотеката в Асеновград, ние не само спестяваме средства, които могат да бъдат вложени в други дейности, но и рационално ползваме ресурсите, които природата е така добра да ни предостави безвъзмездно.“ , каза зам-кметът Петър Петров, който взе участие в пресконференцията. От пресконференцията стана ясно още, че на сградата на Общинска администрация ще бъде изградена фотоволтаична система, която ще бъде финансирана от Община Асеновград. И е осигурено финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост за изграждане на такъв вид инсталация на Спортна зала „Асеновец“ и ДГ „Асенова крепост“.