Предвид очакваното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране за нови цени на електроенергията от 1-ви юли 2024 г. EVN България предоставя на своите битови клиенти възможност сами да отчетат електромерите си и да предоставят данните на дружеството. Самоотчитането се извършва по желание на клиентите, без да отменя регулярния месечен отчет от страна на дружеството. Желаещите да се възползват от тази опция, следва да попълнят показанията на електромерите си на 1-ви юли 2024г. в сайта на Електроразпределение Юг: https://www.elyug.bg/Customers/Services/Other_services/Samootchet.aspx,  по имейл: info@elyug.bg,  или с декларация в офис на EVN. Приемане на данните и декларациите ще се извършва в периода 1-ви – 4-ти юли включително. При попълването се посочват номер на измервателна точка и клиентски номер, които фигурират във всяка една фактура. На база на предоставените данни от самоотчета дружеството ще фактурира консумираната електроенергия до 30-ти юни 2024 г. включително по старите цени, а от 1-ви юли 2024 г. – по новите тарифи, определени от КЕВР. За всички битови клиенти, които не пожелаят да отчетат сами електромерите си към 1-ви юли, ще важи принципа, който се прилага традиционно при смяна на цени. Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през юни 2024 г. до 30 юни 2024 г. включително по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период. Количеството консумирана енергия по нови цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от 1 юли 2024 г. до датата на отчитане през юли 2024 г. пак по същата средна дневна консумация за пълния отчетен период.  Информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2024 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли 2024 г.