До 15.03.2017 г. във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната, всеки работодател, който желае да наеме безработни лица по схемата „Обучения и заетост за младите хора”, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности. Това съобщиха за ТВ САТ КОМ от асеновградската Дирекция. На този етап от изпълнението на схемата, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери. В настоящия прием на заявки отпада ограничението за максималния брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на един работодател. При набирането на заявки няма да бъдат изисквани съпътстващи документи. Те следва да се представят преди сключване на договор със съответния работодател. Документите за кандидатстване и подробна информация за работодатели и безработни лица по схема „Обучения и заетост за младите хора” са публикувани и в интернет страницата на Агенцията по заетостта, а такава може да получите в на масто в асеновградската дирекция Бюро по труда