Към днешна дата 65% от ресурса на Оперативна програма „Региони в растеж“ е договорен, като над 1,5 млрд. лв. вече са в общините за изпълнение на различни проекти, обявиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и отчетоха като много добро изпълнението на инвестиционните програми на общините, където се изпълняват 99 договора за над 1млрд. лв. В началото на следващата година ще стартира финансирането на проекти и по още четири мерки по програмата. Стартират и социалните услуги за възрастни хора на стойност 41,4 млн.лв. Близо 100 млн. лв. ще са достъпни за финансиране на проекти за развитие на туризма и културно-историческото наследство от месец януари.

По отношение на пътната инфраструктура бе даден пример със стартирането на ключови проекти като разширяването на пътищата Бургас – Слънчев бряг и Пловдив – Асеновград.